GʊGʊ

Ɩfoto kaŋku 3

Bʊlitʊrka kabʊmaŋkǝli

Pǝ̂kɩl ma foto baa apaŋa laŋ naa aŋǝ 'ʊyɔgʊ ʊŋunii.
Ɩ ta naa yɛ̂ɛ ɩ kɔ̂ɔ ŋkǝm, pǝ̂kɩl ma ncʊra n na faŋa gʊnyɩpɛnɛ laŋ ma.
Na mbʊsaʊ nɖe kɩ n ɖoo gɩshɛbʊ ashee anyɩn, kpâ ma gaɖu ganyɩʊtaja atɩya.