Gɩ kʊɖa Gacǝlǝŋtǝna kǝbaja bambʊpá ntʊrka njala n’atɩgɩkrǝ anii

 

Gacǝlǝŋtǝna kǝbaja babʊpá nɖee n kʊɖa ma
Gacǝlǝŋtǝna kǝbaja babʊpá nɖee n kʊɖa ma

Gɩ laa mbʊpá njala nɖee laŋ ba ŋɔn wàà : “Aŋa naa kâŋa n’amʊ ?” ma. Gacǝlǝŋtǝna kǝbaja ba jee mbʊpá njala nɖe, na gɩ tɔɔ jɩ akʊɖa n’atɩgɩkrǝ anii. Gacǝlǝŋtǝna kǝbaja babɔ ɖe ɩ yɔgɔ naa aɖa ashee ɖulinya aŋunii kǝbɛrɛ mbaɖee ba shɩ ɖa ashee ɩkrǝ ɩcerecereka ma. Ba tǝ ba sǝ̂ra akʊɖa ɩ, alo na kɩfoto gboo.

Amʊ FAFANA Mumuni n kʊɖa ka mbʊpá njala nɖe. N kʊɖa njɩ aboŋo n’atɩgɩkrǝ anii ma, na n wala wala kabʊlei na kɩfoto aɖʊ ŋyofotala nɩ apɛmpɛŋɛ anyaʊ alaa kambʊpá. N boŋo ma, na n toŋo njɩ aɖoo na mpá nɩ atʊr afaŋa bɛrɛ.

Ɩtanɩ ɩɖalɩshɩnan-na-tǝb-n’ɩnʊn (475) na gɩ na yala njɩ. Arɛ̀ a taa sǝ̂ra aŋǝ mbʊpá nɖe ɛntɛrnɛɛtɩ laŋ atʊr gboo. Aŋa na kâŋa n’amʊ ?

Mbʊpá njala nɖe n faŋa atʊ nfunfana kariiba.

Mumuni FAFANA

Laisser un commentaire