Rahinatu na Musiliu bashiiye

Gaja 2016 yofo ‘aŋɔrɔ tǝb-n’ɩnyɩʊ kaja ‘ɩshilé ɩnyɩʊ na ba lee bashiiye.

Alaamɩshɩ na ba cǝʊ ʊsǝmprǝ ŋku, bɛrɛ ba ta yɔgɔ gafala nɩ, ɩweetaʊ mana baɖe ba tɩ lee atǝma, ba pɩ ka n’ɩlakʊ na bʊto. Bɛrɛ baɖe ba tɩ kpa na ɖoo, gafala gaɖe ga tɩ lee cukùcukù. Gaja ga kʊɖa ma, n’ɩweetaʊ mana ba lee ʊjɩʊ, ayʊga bɛrɛ.

Basoro baɖe ba tɩ kpeɖe shiiye akʊrka jiŋgiri nɩ. Ba boŋo shiiye akʊrka jiŋgiri nɩ ma, na ba lee niya wàà, ba ta sâla sǝmaa aɖur naa ba ye lêe bʊci. Ba sala sǝmaa aɖur ma, na ba sǝba bʊci ; ɩtanɩ baja baɖe ba tɩ shee, ɩbɔmbɔm baja baɖe ba tɩ shee, akuro baja, anyanʊ baja, ɩtɛkɛntɛ baja.

Ba boŋo ma, na ba nyiŋǝ ganɔ wàà, ba shɛ̂ʊ na weetaʊ ʊkúr agaɖu. Na ba shɛʊ na nɩ.

Shiiye ɖe a ɖa ʊsana, Gaja ga ɖʊ̂ albarka, naa aɖʊ bʊŋʊma ncǝn.

Weetaʊ Rahinatu n’ʊkúr Musiliu

Aŋɔnka : IƉRIISU Muniifatu

Laisser un commentaire