Ɖaa ɩ sara naa n sǝra aboŋo mbʊpá nɖee n na lǝ ʊnyenu kaalei ma

Naa ma ye sǝ̂ba, n ŋɔn ɖaa n yɔ ma na naɩ. N boŋo ma, na n shee bɛrɛɩ ba kɔɔ lee baŋono awu amʊ ma, ba kiɖe naa afaa ɩɖǝn naa apele ɩɖǝn.

N boŋo ma, na n kǝ ŋyofotala laŋ. N boŋo ma, na gɩ kǝ njɩ alaa. Na n pɩ atɩ tʊr galei gaɖe ʊyɛʊ kaŋkulo nɩ, na baŋono ba pele amʊ bʊɖǝn. Bʊni bʊ gǝŋ : ɖaa ba na lǝŋa arɛ̀ naa ɩ naa faŋa wàà, a kpa bʊŋʊma bʊɖe nɩ gɩshɛbʊ ma. Na n ŋɔn apele.

N’amʊ n’ayɔkɔlaaja FAFANA Mumuni gɩ man asǝ afaŋa ɖaa gɩ nyaʊ ɩfoto baɖe mbʊpá nɖe nɩ ma. Ayɔkɔlaaja a boŋo ma, na ba ye pɛmpɛŋɛ ayɔkɔ ɖe ɩŋunii. Na gɩ ye wala wala bʊlei n’ɩfoto akǝ aman n’ɩ pra mbʊpá nɖe.

Ɩ ta wʊ̂ɖa gɩnyipi ŋgɩɖee gɩ na lee WasAp ma, ɩ tɩɩ sǝ̂ra aŋǝ mbʊpá nɖe ncǝn.
appli Anii kaɖaɖaa 2

Mbʊpá ntʊrka kafoto ʊyɛʊ kaŋkulo nɩ
Mbʊpá ntʊrka kafoto ʊyɛʊ kaŋkulo nɩ

Aŋɔnka : IƉRIISU Muniifatu

Laisser un commentaire