Bapayarɩ bʊwalʊ kʊceu kʊkpeɖu

Atabʊpa kʊfǝlǝ ʊfɔlɩ
Atabʊpa kʊfǝlǝ ʊfɔlɩ

Yofo ‘aŋɔrɔ tǝb-n’ɩnyɩʊ kaja ‘ʊshilé tǝb-n’ɩnan kʊja, gaja kotoku-banyɩʊ-na-tǝb-n’ɩriu, ʊ lee ka ʊshilé nɖee atana Stɛfani a pɔɔ ŋkuro aɖʊ ɩfǝlǝ tuutuuma ma. Ɩ lee ʊkpeɖu na ashee anii kǝbayarɩ bʊwalʊ ba na wa baa gaja gapaŋa ma na. Gakoloŋ kʊwalʊ Saramaŋga kampá nɩ na ba laa waa, ba wâla.

Ŋkuro nɖe kɩfǝlǝ nɩ na gɩ na yɛɛ gɩ naa ɖʊ̂ atabʊpa ɩjala nɖee gɩ na lee GʊGʊ kaatǝnleeɖu ma, afaŋa bɛrɛ ʊwalʊ nɩ. Aɖʊwaa atabʊpa ɖe ɩ yɔgɔ awu arɛ̀ aɖɔŋkɔnɔ ʊfaŋʊ boŋo. Ataniya na gǝŋ waa, gɩ fâŋa bɛrɛ atabʊpa nɖee gɩ na lee ma. Ɩ ɖa ʊyalʊ̀ ; asǝba n’ɩɖalaakoo a ce ɩɖalɩshɩriu.

Nuhum BABA BƆƉƖ SAALIFU

Laisser un commentaire