Atʊsoro Fuseeni a ce ʊyɔʊ kasukuru

Gaja ŋgaɖe nɩ gɩ ɖa wáá ma, kaŋɔrɔ anyɩʊtaja nɩ na atʊsoro Fuseeni a fǝl ʊyɔʊ kasukuru. Sukuru ɖe na ba na yɩɖa wàà : « AGRO PASTORAL ». Barienu na sukuru ɖe a ɖa ɩri ɩnʊn asǝla na Sibɔŋgu Jugu kakɔmin nɩ. Sukuru ɖe nɩ, bʊkɔŋkɔŋɔ tǝb-na-kulumi na ba na lee ntǝma bɔkɔɩ nɩ.

Fuseeni
Fuseeni

GʊGʊ kaŋkulo n tɩ shee nɩ nsala naa na nyiŋǝ na shee nɩ wàà, Gaja ga kaŋa na nɩ naa ashee nɩ saa.

Mumuni FAFANA

Laisser un commentaire