Soŋgo kaamaŋkǝli kʊpɛmpɛŋʊ

Yofo ‘aŋɔrɔ anʊntaja ‘ʊshilé akoo-na-cɩɩnɩ kʊja gaja kotoku-banyɩʊ-na-tǝb-n’ɩnan, ʊ lee ka ʊshilé nɖee ʊŋono Alaaji ALƐ KƱMAƖ Abaanɩ na ATI KALAM Hakiimu ba lee koŋkaarɩ ashee Soŋgo kaamaŋkǝli kʊkal ma. Ʊshilé nɖee kaafɩnta a kal gamaŋkǝli ma, atʊsoro ATI KALAM Hakiimu a lee ka arɛ̀ nɖee a ri n’akalka naa ba sǝra akal gamaŋkǝli gaɖe ma.

 Ʊŋono Abaanɩ Soŋgo kaamaŋkǝli sul.
Ʊŋono Abaanɩ Soŋgo kaamaŋkǝli sul

GʊGʊ kaŋkulo n tɩ shee Alaaji Abaanɩ, Hakiimu, gamaŋkǝli kǝbakiɖeja, na GʊGʊ kǝbatʊrka nsala. Gaja ga pêle koŋkaarɩ awu ɖaa wáá ma.

Nuhum BABA BƆƉƖ SAALIFU

Laisser un commentaire