Ɩwacǝman bafɔlɩ bʊyɔʊcamka

Yofo ‘aŋɔrɔ tǝb kaja ‘ʊshilé akoo-na-tǝb-n’ʊɖǝn kʊja, gaja kotoku-banyɩʊ-na-tǝb-n’ɩnan, ʊ lee ka ʊshilé nɖee GʊGʊ kaŋkulo n cam ɩwacǝman banyɩʊ bafɔlɩ apele ŋkulo nɩ ma.

Ɩwacǝman bafɔlɩ, Babalola na Iɖirisu
Ɩwacǝman bafɔlɩ, Babalola na Iɖirisu

Gɩshilikɔnɔ kaja ʊɖǝn ; gɩjibɔŋɔ kaja ɖǝn gboo. Ʊshilé ɖe, ʊga akǝŋja atʊsoro ATI KALAM Hakiimu a shee ka pɩ ʊyɔʊ, ɖaa ɩ sim ba toŋo ntǝma nɖe ma. Ayɔkɔɩ ba lô alee na ntǝma ma, sáà nɖee ba naa kpa ntǝma nɩ, na sáà nɖee ba tâ ntǝma ma. Bʊɖuɩ ba naa tʊŋa na yala ma ; ɩni ɖe kpataa na a kʊɖa ashee pɩ. Aɖʊwaa ba na laba laba bawor pɩ.

Ɩ lee ʊciŋkǝrka ashee GʊGʊ kaŋkulo aɖʊ ɖaa ŋkulo n na pele ma laŋ. Gaja ga tɩ̂ atɩŋkulo nɖe alaafɩya, naa ace na ntǝma ŋyɩɩ awu wáá.

Nuhum BABA BƆƉƖ SAALIFU

Laisser un commentaire