Akɔ́lɩ ɩyʊgaka ɩnyipi nɩ na WasAp

Gɩ tɩ kǝu akɔ́lɩ ɩnyipi nɩ nnyǝmǝ arɩsǝma baa apaŋa na. Ʊshiléɩ gɩ sǝba akǝu ma na, alahaɖɩ afɔnɔ ‘aŋɔrɔ aboŋoka ‘ʊshilé akoo kʊja, gaja kotoku-banyɩʊ-na-tǝb-n’ ɩnʊn.

Mʊ nʊ gɩ na yɛɛ naa naa yʊga akɔ́lɩ ɖe gǝŋ ? Ɖaa gɩ lêe akǝ na bɛrɛ kʊyɔgʊ alaa na faŋa pɩ wàà, atɩgɩkrǝ anii gɩ tɩ ce ŋyɩɩ ma, na gɩ na yɛɛ. Ɩ lee aŋfaanɩ ɖǝn na gboo ashee atǝbatʊrka, aɖʊwaa ŋkɔ́lɩ n tɩ kal n’arɛ̀ gʊfaŋa, na kǝr arɛ̀ ‘ʊcine. WasAp (WhatsApp) nɩ na akɔ́lɩ ɖe kabaamʊ ɩ na sara.

Akɔ́lɩ kanɖǝn
Akɔ́lɩ kanɖǝn

Akɔ́lɩ ɖe, arɩsǝma baa apaŋa na gɩ na yʊga ɩ. Arɛ̀ɩ a sɔlɔ a naa ŋǝ̂ akɔ́lɩ ɖe agɩnyipi nɩ ma, a tôgo agɩnyipi kanɔmba na galei « akɔ́lɩ » WasAp nɩ, nɔmba +229 66661111 laŋ naa a cam nɩ aɖʊ agɩnyipi nɩ gboo. Ɩ tɩɩ sǝ̂ra na shee atʊ akɔ́lɩ gboo ɩ ta wʊ̂ɖa.

Kaŋkǝm, bɛrɛ baɖǝn ba tɩ togo asala na shee atʊ, bʊkɔ́ɩ gɩ na lee ma, kanɖi laŋ. Ɩ lee atʊciŋkǝrka na, naa naa shee atʊ ɩkashɩ gɩ naa tǝ̂wǝ n’atǝma. Ɩ ta ŋǝ̂ akɔ́lɩ ɖe, ɩ tɩɩ sǝ̂ra akɔɔ yʊga ɩ ashee anyɩmbawor gboo. Baa ɩŋono nɖee k’ɩ cee ŋǝ na ma, ɩ tɩɩ sǝ̂ra akpa atɩya http://www.revue-gugu.org/photos/album08/index_blo.html aŋǝ ɩŋono ɖe.

Mʊstafa ISIFU SƱMAANƱ

Laisser un commentaire