Ʊsǝmprǝ ba na yɩɖa waa Kɛli ma, ‘ʊjeɖu SIL kaatǝnleeɖu

Alaamɩshɩ afɔnɔ ‘aŋɔrɔ tǝb-n’ʊɖǝn kaja ‘ʊshilé kulumi kʊja ʊ lee ka ʊshilé nɖee ʊsǝmprǝ ba na yɩɖa waa Kɛli ma, a jeɖe SIL kaatǝnleeɖu ma. Ʊshilé ɖe, Kɛli a kpa ma, GʊGʊ kaŋkulo nɖe n tɩ yɛɛ ɖaa ɩ sim gɩ naa ŋɔn atɩɩbii naa ʊtǝrutǝru ʊ paa na ɖa ncǝn na ma. Gɩ boŋo ma, na baa aŋa na a faŋa nɩ agʊlɔ, n’aɖe gboo a faŋa atʊ agʊlɔ naa lǝ atʊ bʊkɔɩ a pɩ alee atasul ma.

Kɛli na GʊGʊ kǝbasǝmprǝ bantǝnleeka kafoto
Kɛli na GʊGʊ kǝbasǝmprǝ bantǝnleeka kafoto

Gani kaŋkǝm, na ba sǝ atǝn na GʊGʊ kaŋkulo nɩ kǝbasǝmprǝ alee alaafɩya kafaawɩɩ, ɖaa ɩ sim ʊsǝmprǝ a ta ŋʊ̂m a naa shêe ʊpur bʊnye ma. Kɛli a lee Amalɩka kaja nɖee a ɖa Boɖi kalogita nɩ na kaŋa na basǝmprǝ bʊŋʊma kʊla laŋ ma na. Ba saŋ ka kɔɔ ɖa atʊgʊsaʊ atɩya ashee ʊɖaʊ fɛɛ kanɖi laŋ [corps de la paix]. Nɖee a ɖa Boɖi ma, a sǝba ka akpa asǝba ntǝma ; na nɖee a ɖa Penesul ma, na Bashɩɖɩ kaja ba ye kpa. Na ba man ajɩ ʊjɩʊ na GʊGʊ kaɖi baja naa aye tǝwǝ bantǝma. Gɩteŋshile na gɩ man asǝ atǝn atam ɩshɛɖʊ nɖee gɩ yɔ ma, kayɩɖa. Naa akʊɖa bʊkɔɩ bʊ na pala gʊshilè gʊ na ri arɛ̀ ma. Ntǝma nɖe n bon ma, na ba shɛʊ babʊɖu.

Malookiya IBRAHIM INUUSA

 

Laisser un commentaire