Atɩgɩkrǝ anii kʊyɛʊ kaŋkulo kʊwalʊ 15ja

Ŋkulo kʊwalʊ 15ja nɩ na Ɖɔktɛɛ MƆRTƆN Ɖebora a kʊɖa kʊɖa ashee ŋkulo ɖaa a ceu atɩgɩkrǝ bʊja tuutuuma ayɛɛ ʊyɔʊ halɩ atɩ cam aɖɔktoraa ma. A taŋataŋa bʊlei mbʊɖee a walawala aceu ayɛɛ atɩgɩkrǝ kʊlou na kaasana ma, naa aɖoo na kambʊpá afaŋa atʊ. A boŋo ma, a pala mbʊpá nɖe SIL kaatǝnleeɖu ; n ɖa gbagbaraa ashee arɛ̀ baa apaŋa a taa sǝ̂ra atʊr.

Ɖɔktɛɛ MƆRTƆN Ɖebora n'ʊyɛʊ kaŋkulo
Ɖɔktɛɛ MƆRTƆN Ɖebora n’ʊyɛʊ kaŋkulo

Gani kaŋkǝm na gʊfaŋa gʊ pɩ ashee ŋkulo wàà, baɩ na gɩ lee naa ŋkulo katǝma ɩ naa ɖôo gbagbaraa na shee bɛrɛ ? Na ŋkulo n lǝ wàà, gɩ yɛ̂ɛ ɩnyɩŋca nɖee gɩ naa kûl na ma ma.

Ʊshilé ɖe na gɩ walawala anii kapá ɩŋunii kayɩɖa naa ayɛɛ kʊŋɔn ɖeiɖei, naa asǝba na ceu mpá baa mpaŋa kagɩkrǝ kʊlǝu. Gɩ ceu bʊlei tuutuuma ɩkǝma kʊla laŋ apele na bʊlifɔlɩ.

Hakiimu ATI KALAM

Laisser un commentaire