Waamaa kǝbapi ba cere akɔ́lɩ kʊpɛmpɛŋʊ

Gacalaɩ gɩ ce Naatutuŋgu ma, na gɩ sala bɛrɛ mbaɖee ba lee ntǝma ashee waamaa kagɩkrǝ ma.

Ɩ lee gaja gapǝlmǝ ma, ba ŋǝ akɔ́lɩ aske gɩ togo WasAp laŋ baa bɔkɔɩ apaŋa na ma. Ba lǝ atʊ wàà, ba tɩ yɛɛ ba cêre akɔ́lɩ kʊpɛmpɛŋʊ gboo ; ba tɩ yɛɛ ba sǝ̂ba akɔ́lɩ ɩyʊgaka na bagɩkrǝ gboo.

Aŋkul Martɛɛŋ a sǝ na bɛrɛ banyɩʊ bagatǝnleeɖu nɩ n’a faŋa pɩ ntǝma nɖe. Na ba lee baŋkɔ́lɩ nsǝbaka n’ɩ san na pɩ gɩshɛbʊ.

Waamaa kagɩkrǝ kaŋkɔ́lɩ nsǝbaka n bon

Ɩ san n’atʊ ɖaa gɩkrǝ gɩfɔlɩ gɩɖǝn gɩ cê ŋyɩɩ gboo ma. Gɩ tɩ kantam wàà, ba tǝ ba sǝ̂ra ayʊga waamaa kagɩkrǝ kakɔ́lɩ tuutuuma gboo.

Waamaa kagɩkrǝ kaŋkɔ́lɩ : Ʊfulǝ k’a na pɛɛpɛɛ agʊkulu
Stɛfani TSASKƐ

 

Laisser un commentaire