Aniitʊrka kʊwalʊ Naatutuŋgu

Gacalaɩ aŋkul Martɛɛŋ n’atʊpigii Ɛɩfa n’amʊ, gɩ ce Naatutuŋgu. Gɩ kpa ŋkǝŋ ma, gɩ yɩɖa anii kǝbapi naa asala pɩ. Gɩ lǝ pɩ wàà, gɩ kpa Naatutuŋgu na gɩ pɩ n’anii kabʊpá. Gɩ tɩ yɛɛ gɩ fâŋa pɩ gboo anii kakɔ́lɩ nɖee gɩ togo gɩnyipi gɩfɔlɩ WasAp laŋ baa arɩsǝma apaŋa na.

AMAƉU AKIME Gafar a walawala anii kǝbapi baɖǝn alaarba gaja 2016 kaŋɔrɔ anyɩʊtaja ‘ʊshilé ʊsǝbaka gɩteŋshile bʊkɔŋkɔŋɔ bʊnʊn-na-gʊsaʊ. Gɩ man atʊr abʊpá afǝlǝfǝlǝ, n’ɩ san na bɛrɛ baŋunii.

Gɩ ɖa gʊbʊtʊrka nɩ

Ɩ san n’atʊ wàà, bɛrɛ baɖǝn ba yɔ aniitʊrka gɩshɛbʊ. Gɩ kal na pɩ na lǝ pɩ wàà, baa ʊwalʊ ʊpaŋa na, ba naa tʊ̂r anii kabʊpá gboo.

Stɛfani TSASKƐ

Laisser un commentaire