Ɖɔŋga kʊtǝnla kɩkrǝŋɔnka na kʊtʊr katǝma kanɖiyar n’’abɔŋɔnja ba jeɖe atʊ

Atalaata afɔ́nɔ̀ ‘aŋɔrɔ 8ja ‘ʊshilé 7ja gaja 2018, Ɖɔŋga kʊtǝnla kɩkrǝŋɔnka na kʊtʊr katǝma kanɖiyar n’’abɔŋɔnja ba pɩ Bashɩɖɩ ntǝma nɖǝn ma, na ba fǝl ajeɖe atʊ atɩntǝma kaaleeɖu.

Ba kpa ma, gɩ cam pɩ atuu. Ama kǝ ba wʊɖa gayɛ na ma, kǝ ba sǝ n’atʊ alǝŋ na. Na kama atɩnsala n’atǝbawor kʊyɔʊ kaŋkǝm, na pɩ gɩ lee faawɩɩ cei. Gɩ laa ŋkulo kafoto aboŋo ma, na ba shɛʊ.

Ɖɔŋga kʊtǝnla kɩkrǝŋɔnka na kʊtʊr katǝma kǝbɛrɛ banyɩʊ n’atɩŋkulo

Aŋɔnka : ATI KALAM Hakiimu

Hakiimu ATI KALAM