Bʊmaŋkǝli kabʊcǝma

Yofo ‘aŋɔrɔ anyɩʊtaja gaja kotoku-banyɩʊ-na-tǝb-n’ɩnan nɩ na n tǝɖǝ bʊmaŋkǝli kɩfoto apɛmpɛŋɛ, aŋɔn ayɩɖa ɩlaŋ. N boŋo ma, n’ʊga a kiɖe kabʊcǝma naa aye togo pɩ ɛntɛrnɛt laŋ. Nnyǝmǝ ɩ tɩɩ sǝ̂ra aŋǝ apá ɩŋunii nɖee nɩ gɩ na para GʊGʊ kabʊsaʊ ma ŋyofotala laŋ.

http://revue-gugu.org/photos/album03/index_blo.html

GuGu_kabʊmaŋkǝli
Anii kapá ɩŋunii kabʊmaŋkǝli
Nuhum BABA BƆƉƖ SAALIFU

 

Laisser un commentaire