Gʊyoɩ gʊ wʊɖa abɔ ma, kaamana jɩ ʊ sǝ, akafǝmǝ k’ɩ kʊ na, gʊkɔnɔ kaamana jɩ á sǝ̂ naa akafǝmǝ ɩ kʊ̂ aa ?

Continuer la lecture Gʊyoɩ gʊ wʊɖa abɔ ma, kaamana jɩ ʊ sǝ, akafǝmǝ k’ɩ kʊ na, gʊkɔnɔ kaamana jɩ á sǝ̂ naa akafǝmǝ ɩ kʊ̂ aa ?